Creatieve therapie

Bij creatieve therapie gebruiken we creatieve middelen om een kind / jongere beter te begrijpen en te helpen. Dit kan zijn bijvoorbeeld met muziek, drama, dans- en beweging of tekenen en schilderen. Met creatieve therapie is het mogelijk om communicatieve- en sociale vaardigheden te verbeteren. Het kan helpen om angstig, depressief en teruggetrokken gedrag te verminderen.

 

ONTWIKKELING VAN KINDEREN WEER ACTIVEREN

Met creatieve therapie willen we de ontwikkeling van kinderen / jongeren met psychische problemen of een stoornis weer activeren. Creatieve therapie is vooral effectief bij:

  • Het terugdringen van een stoornis;
  • Het verminderen van de gevolgen van een stoornis;
  • Het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling;
  • Het voorkomen dat het functioneren achteruit gaat;
  • Het leren omgaan met problemen en deze te verwerken;
  • Het verbeteren van het psychosociaal functioneren.

Tijdens de behandeling kan de therapeut verschillende middelen gebruiken. Bijvoorbeeld muziek, drama, beeldende materialen. Het kind / de jongeren kan met deze middelen zijn of haar gevoelens, bewerken en beïnvloeden. Het helpt het kind zijn of haar gevoelens te uiten zonder erover te hoeven praten.