Psychologisch onderzoek

Vaak is er na een eerste gesprek nog geen duidelijk beeld van een kind / jongere. Dan is er meer informatie nodig. Ook tijdens het behandeltraject komen er mogelijk nieuwe vragen naar voren. Samen met ouders kijken we dan naar een psychologisch onderzoek.

PSYCHISCH FUNCTIONEREN IN KAART BRENGEN

Een psychologisch onderzoek geeft een compleet beeld van hoe een kind / jongere psychisch functioneert. Bij een psychologisch onderzoek kijken we naar ontwikkeling van:

  • persoonlijkheid;
  • sociaal-emotionele eigenschappen (bijv. zelfbeeld, temperament, stemming);
  • cognitieve functies (intelligentie, geheugen, aandacht en concentratie);
  • gedrag (bijv. werkhouding, contact leggen en frustratietolerantie).

Een psychologisch onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit vragenlijsten, een intelligentietest, tests die de aandacht en het geheugen meten. Maar ook projectiemateriaal zoals tekenen en andere vrije uitingsvormen. En ook (spel)observatie en een gesprek over de gezinsbeleving.

WERKWIJZE

De gedragswetenschapper (orthopedagoog, psycholoog of gz-psycholoog) doet het onderzoek in een 1 op 1 situatie. In gemiddeld 2 of 3 testochtenden (van 1 tot 2 uren per keer) worden testen en vragenlijsten afgenomen.

Daarna wordt er een afspraak ingepland voor het psychiatrisch onderzoek. De conclusies en adviezen bespreken we in ons multidisciplinaire team. Deze staat onder leiding van de kinder- en jeugdpsychiater. Na het psychologisch– en het psychiatrisch onderzoek wordt er een beschrijvende diagnose, met DSM- V classificatie, gesteld en een passend advies gegeven.

ADVIES

Als het hele onderzoek klaar is, krijgen ouders en kind een uitnodiging voor een adviesgesprek. Afhankelijk van de leeftijd en het begripsvermogen, bespreken we de onderzoeksresultaten in een apart gesprek met het kind / de jongere zelf. We geven adviezen voor behandeling binnen AMZO. In sommige gevallen verwijzen we door naar een andere instelling of we verwijzen terug naar de verwijzer.

Ouders ontvangen een verslag van het onderzoek. Als wij daarvoor toestemming gekregen hebben, schrijven wij een brief aan de verwijzer met daarin een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. We kunnen ook helpen bij de uitleg van de testresultaten aan school en geven handelingsadviezen voor in de klas.