Speltherapie

Speltherapie is psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We gebruiken spel om een kind beter te begrijpen en te helpen. Speltherapie sluit aan op de belevingswereld van kinderen. Het helpt om gedragsproblemen te verbeteren, zelfbeeld van een kind te versterken en / of de relatie tussen
ouder en kind te verbeteren.

Speltherapie om een kind te helpen
Kinderen vinden het vaak lastig om over hun gevoelens of problemen te praten. Door te spelen ontdekken ze de wereld op een veilige en vertrouwde manier. Met speltherapie komen we door te spelen meer te weten over de gedachten en gevoelens van het kind. Zo kunnen we uiteindelijk
bepalen waar het kind op vastloopt en het verder helpen. Een kind kan bijvoorbeeld vastlopen op:

  • Problemen om gevoelens te uiten. Bijvoorbeeld boosheid of angst;
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld;
  • Vervelende ervaringen, nachtmerries, angsten, trauma’s;
  • Hechtingsproblemen;
  • Moeilijkheden in de omgang met andere kinderen. Denk aan niet kunnen
    samenspelen, pesten, zich terugtrekken.
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen. Bijvoorbeeld gedragsproblemen,
    slecht luisteren.

Hoe werkt speltherapie?

Het kind zit samen met de therapeut in een ruimte met veel speelgoed. Het kind bepaalt zelf met welk speelgoed het speelt en wat het speelt. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.

De therapeut kijkt hoe het kind speelt, vertelt wat hij ziet in het spel en/of speelt mee. Tijdens het spelen leert de therapeut het kind steeds beter kennen. De therapeut zal na verloop van tijd patronen zien in het spel, of onderwerpen die vaker terugkomen en haakt hier op aan.