Week tegen het pesten

Deze week is het de ‘Week tegen het pesten’. Pesten komt overal wel eens voor. Ieder kan kind kan hiermee te maken krijgen. Pesten is ook nooit leuk, voor niemand niet. Hoe vervelend we pesten ook vinden, het schijnt erbij te horen. Zelfs volwassenen pesten elkaar. Bij AMZO is veel aandacht om met elkaar in gesprek te gaan. We richten ons op bewustwording waarom een kind pest en hoe de gepeste zich daardoor voelt.

Maar waarom pesten kinderen anderen? En wat doet pesten met kinderen?

Verschillende redenen om te pesten

Kinderen pesten om verschillende redenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • om indruk op te maken op andere kinderen;
  • om stoer te doen;
  • omdat ze zelf gepest worden;
  • door een vervelende thuissituatie.

Pesters zijn vaak onzeker en bang om zelf buitengesloten te worden.

Pesten gebeurt overal

Pesten gebeurt overal. Niet alleen op school of bij de sportvereniging. Maar ook op straat, op internet en zelfs thuis. Om pesten op tijd te herkennen heeft het NJi signaalkaarten gemaakt. Deze zijn er voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Pesten heeft effect op kinderen

Pesten is voor iedereen vervelend. Niet alleen voor kinderen die gepest worden, maar ook voor de pesters. Zelfs jaren later kan dit nog vervelende gevolgen hebben.

Kinderen die gepest worden:

  • gaan zichzelf minder leuk vinden;
  • vertrouwen andere kinderen steeds minder;
  • willen niet meer naar school;
  • kunnen somber, eenzaam of depressief worden.

Ze kunnen ook slechter slapen door het pesten, zijn vaker vermoeid en krijgen mogelijk ook andere klachten.

Kinderen die pesten hebben grotere kans op problemen als ze ouder worden. Ze komen vaker in aanraking met de politie bijvoorbeeld of hebben vaker ruzie.

Het is dus in beide gevallen heel belangrijk dat het pesten stopt.

Pesten stoppen

Wanneer je kind gepest wordt of anderen pest, wil je dit zo snel mogelijk stoppen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • te praten met je kind over wat er is gebeurd;
  • samen te bedenken wat je kan doen om het pesten te stoppen.

Het NJi geeft heel veel handvatten die je kunt gebruiken als je kind wordt gepest. Ook geven zij tips om je kind weerbaarder te maken tegen pesten en wat je kan doen tegen online pesten.