INTELLIGENTIEONDERZOEK

Tijdens de peuter- en kleuterperiode valt bij een kind met een verstandelijke beperking op dat het achterblijft in de motorische ontwikkeling en bij de ontwikkeling van spraak en taal. Het IQ is in deze fase lastig te bepalen. Zeker als kinderen nog niet kunnen lezen en schrijven. Om het IQ vast te stellen gebruiken wij de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest (SON-r 2-8) voor kinderen van 2 tot 8 jaar.

TEST ZONDER SCHRIJVEN EN SPREKEN

Met de SON-R 2-8 meten we de algemene intelligentie van kinderen. De test bevat geen onderdelen met schrijven of spreken. De test bestaat uit 6 onderdelen verdeeld over 2 categorieën, performaal en redenerend.

PERFORMALE SUBTESTS

Performale subtests zijn:

 • puzzels;
 • mozaïeken;
 • patronen.

REDENERENDE SUBTESTS

De redenerende subtests zijn:

 • categorieën;
 • situaties;
 • analogieën.

DUUR AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID KIND

Hoe lang een onderzoek duurt hangt af van de leeftijd en de vaardigheid van het kind. De tests gaan van makkelijk naar moeilijk. De gemiddelde tijd voor het onderzoek is 50 minuten.

DOELGROEP

Wij richten ons met een intelligentieonderzoek vooral op kinderen met:

 • een verstandelijke beperking;
 • een (vermoeden van) een sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand;
 • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek;
 • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking;
 • school- en/of leerproblemen in het regulier of speciaal onderwijs.