Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen

Om het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen / jongeren te meten gebruiken we de Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal-Emotionele Ontwikkelingsniveau-Revisie (ESSEON-R methode). Hierbij kijken we naar het gedrag van het kind / de jongere. ESSEON-R is bedoeld voor kinderen / jongeren met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

DOELGROEP

De doelgroep bestaat vooral uit kinderen / jongeren met een verstandelijke beperking, (vermoeden van) een sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek, een zintuiglijke en/of communicatieve beperking.

GERICHT OP 2 DOMEINEN

De ESSEON-R richt zich op 2 domeinen, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Beide bevatten verschillende onderdelen die zijn ingedeeld op leeftijd.

SOCIALE ONTWIKKELING

Onder sociale ontwikkeling vallen:

 • sociale onafhankelijkheid;
 • morele ontwikkeling;
 • impulscontrole;
 • contactlegging;
 • ik-bewustzijn in sociale contacten;
 • sociale vaardigheden;
 • relatie tot autoriteit;
 • sociale aspecten van seksuele ontwikkeling.

EMOTIONELE ONTWIKKELING

Bij emotionele ontwikkeling kijken we naar:

 • emotionele onafhankelijkheid;
 • morele ontwikkeling;
 • impulscontrole;
 • zelfbeeld;
 • realiteitsbesef;
 • angsten;
 • emoties reguleren.

De psycholoog of orthopedagoog vult de ESSEON-R in. Dit gebeurt samen met 1 of meerdere personen die het kind / de jongere dagelijks meemaken.