Psychotherapie

We gebruiken psychotherapie om het gedrag of de emotie van het kind / de jongere te veranderen. Dit helpt om psychische klachten of andere problemen te verminderen en in sommige gevallen helemaal weg te nemen.

 

THERAPIE VANUIT PERSPECTIEF VAN HET KIND

Bij psychotherapie gaat het  om het perspectief van het kind / de jongere. Hoe ervaart het zijn eigen kwetsbaarheden? Het kind/ de jongere leert om zelf de eigen problemen te herkennen en ermee om te gaan. Dit helpt om beter te functioneren in bijvoorbeeld sociale contacten in alledaagse situaties.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN THERAPIE

Bij psychotherapie komen verschillende behandelvormen samen. Bijvoorbeeld:

  • cognitieve gedragstherapie;
  • steunende en structurerende begeleiding;
  • oplossingsgerichte therapie;
  • psycho-educatie.

We kijken waar de zorgvraag ligt en wat het beste aansluit bij wat het kind / de jongere nodig heeft. Psychotherapie wordt ingezet bij alle leeftijden en helpt bij de meeste aanhoudende psychische problemen. Mogelijke behandelvormen die terugkomen zijn:

  • cognitieve gedragstherapie:
  • psychoanalytische psychotherapie;
  • creatieve- speltherapie;
  • systeemtherapie;
  • groepspsychotherapie.