Psycho-educatie voor ouders en kinderen

Psycho-educatie helpt ouders en kinderen om de problemen beter in kaart te brengen en de oorzaak uit te leggen. We geven handvatten zodat ouders en kind om kunnen gaan met de mogelijkheden en beperkingen van de problemen.

INZICHT IN PROBLEMATIEK

Psycho-educatie geeft inzicht in de problemen waar uw kind mee te maken kan krijgen. Zo leert u uw kind beter begrijpen en is er ruimte voor acceptatie. U leert samen met uw kind nieuwe vaardigheden die nodig zijn om met het gedrag van uw kind om te gaan.

PSYCHO-EDUCATIE BIJ VERSCHILLENDE PROBLEMEN

Psycho-educatie is belangrijk wanneer er bij een reeks van problemen een diagnose is gesteld. Het helpt bij verschillende vormen van problematiek. Bijvoorbeeld:

 • ADHD;
 • autisme;
 • depressie;
 • angst;
 • eetproblemen;
 • licht  verstandelijke- beperkingen (lvb);
 • hechtingsproblematiek;
 • trauma.

Ouder en kind leren hierdoor verschillende dingen over de problemen, zoals:

 • Wat er met uw kind aan de hand is.
 • Welke kenmerken het psychische probleem heeft.
 • Welke psychische- en sociale gevolgen het probleem heeft of kan hebben.
 • Wat er mogelijk is om het probleem aan te pakken.
 • Hoe het kind en de omgeving het beste met het probleem om kunnen gaan.

Psycho-educatie helpt ouders en kinderen te begrijpen welke mogelijkheden en beperkingen het kind heeft, en deze te accepteren. Dit helpt om verwachtingen beter af te stemmen op de mogelijkheden van het kind.